20

بیانیه استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم دیدار مردمی در هر...

(هرات- 11 ثور 1397) .................................. ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ جناب آقای محمد آصف رحیمی والی محترم هرات، برادران عزیز ما وکیل خوشک...

1

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در افتتاح نمایشگاه اق...

هرات- 10 ثور 1397 ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ برادر گرامی جناب آقای محمد آصف رحیمی والی محترم هرات، جناب عثمانی وزیر انرژی و آب، داکتر قیومی مشاور ار...

1

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در سمینار علمی- فرهنگ...

بسم الله الرحمن الرحیم جناب استاد نعمت الله شهرانی دانشمند و نویسنده توانای کشور، اعضای محترم کابینه، معینان وزارت ها، استاد حمید الله فاروقی وزیر مش...

1

بیانیه‌ استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشست (OECD) در مو...

(پاریس- 8 حمل 1397- 28 مارچ 2018) -------------- ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ جلالت مآب سکرتر جنرال سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، نمایندگان دولت ه...

1

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم نوروز 1397...

(مزار شریف- اول حمل 1397) ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ برادر گرامی و مجاهد عالیقدر استاد عطا محمد نور، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم شورای ملی، قوماند...

40

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم بیست و سومین...

کابل- ارگ - 23 حوت 1396 ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب رئیس اجرائیه، حضرت صاحب مجددی رهبر جهادی و اولین رئیس دولت اسلامی...

رویدادها

دیدگاه

  • رویش جوانه های امید

    توسعه اجتماعی و اقتصادی یک پروسه پیچیده و بسیار زمانگیر است. در افغانستان به طور عموم و در مناطق مرکزی هزاره جات به طور خاص، هنوز هم برای رسیدن به توسعه به مفهوم عصری آن، به زمان زیاد و شرایط خاصی نیاز داریم. به نظرم سه مرحله باید طی شود: نخست توسعه سیاسی به مفهوم ایجاد یک نظام سیاسی پایدار بر مبنای حاکمیت قانون و اراده مردم و دوم توسعه فرهنگی به مفهوم تحول در باورها، اندیشه ها و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی و در مرحله سوم توسعه اقتصادی قرار دارد به عنوان محصول و برآیند توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی. این تجربه ای است که در کشورهای دیگر با تفاوت های خاص محیطی اتفاق افتاده است. امروز در افغانستان در هر سه مرحله، چالش های بزرگ و موانع ریشه داری فراروی توسعه قرار دارد و به همین ترتیب توسعه در هر زون و در هر ولایت کشور، متأثر از وضعیت عمومی کشور خواهد بود و هیچ ولایتی تافته جدا بافته از دیگران نخواهد بود. محرومیت و عقبماندگی در هزاره جات مانند برخی دیگر از ولایات ما ریشه در اوضاع نابسامان عمومی کشور دارد که در ر...

    ادامه مطلب