40

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم بیست و سومین...

کابل- ارگ - 23 حوت 1396 ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب رئیس اجرائیه، حضرت صاحب مجددی رهبر جهادی و اولین رئیس دولت اسلامی...

30

پیام استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به ن...

بسم الله الرحمن الرحیم شکرشکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود گشایش نهمین جشنوارۀ «قند پارسی» را به همۀ دست‌اندرکاران و بانیا...

28576360_840313619506096_8489699798817488259_n

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در جلسه کمیته ملی سوا...

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ سرپرست محترم وزارت معارف داکتر محمد ابراهیم شینواری، داکتر سردار محمد رحیمی معین محترم سوادآموزی وزارت معارف، معینان محترم و...

28058778_1591176550965449_3280381613676813815_n

سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم سالروز خروج...

اشاره: قبل از ظهر 28 دلو 1396 مراسم سالروز شکست و خروج ارتش شوروی از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری با حضور مقامات عالی رتبه دولتی برگزار گردید. ...

01

بیانیه استاد سرور دانش در محفل چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی...

متن کامل بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در محفل «چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی» (مرکز رسانه های حکومت- 19جدی 1396) ......................

قانون

پیام جلالتماب استاد سرور دانش معاونت دوم ریاست جمهوری به مناسبت س...

افغانستان طی دهه های اخیر دچار انارشیسم مطلق و بی ثباتی سیاسی بوده است. این وضعیت از تجاوز شوروی سابق گرفته تا جنگ های خانمانسوز داخلی عصر مجاهدین و ظ...

رویدادها

دیدگاه

  • رویش جوانه های امید

    توسعه اجتماعی و اقتصادی یک پروسه پیچیده و بسیار زمانگیر است. در افغانستان به طور عموم و در مناطق مرکزی هزاره جات به طور خاص، هنوز هم برای رسیدن به توسعه به مفهوم عصری آن، به زمان زیاد و شرایط خاصی نیاز داریم. به نظرم سه مرحله باید طی شود: نخست توسعه سیاسی به مفهوم ایجاد یک نظام سیاسی پایدار بر مبنای حاکمیت قانون و اراده مردم و دوم توسعه فرهنگی به مفهوم تحول در باورها، اندیشه ها و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی و در مرحله سوم توسعه اقتصادی قرار دارد به عنوان محصول و برآیند توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی. این تجربه ای است که در کشورهای دیگر با تفاوت های خاص محیطی اتفاق افتاده است. امروز در افغانستان در هر سه مرحله، چالش های بزرگ و موانع ریشه داری فراروی توسعه قرار دارد و به همین ترتیب توسعه در هر زون و در هر ولایت کشور، متأثر از وضعیت عمومی کشور خواهد بود و هیچ ولایتی تافته جدا بافته از دیگران نخواهد بود. محرومیت و عقبماندگی در هزاره جات مانند برخی دیگر از ولایات ما ریشه در اوضاع نابسامان عمومی کشور دارد که در ر...

    ادامه مطلب