وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید اصلاح نهادهای انتخاباتی به معنای برکناری تمامی مدیران ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی نیست. رئیس جمهوری اشرف غنی به آقای دانش ماموریت داده کهادامه…مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان

گفتگوی اختصاصی«سخن‌صبا» با اسـتـــاد سـرور دانـش

چشم‌انداز انتخابات ۲۰۱۴م و بررسی مسائل روز افغانستان  مصاحبه‌کننده: محمد هادی هدایت ٭ اشاره: استاد سرور دانش متولّد سال ۱۳۴۰ خورشیدی در منطقه اشترلی از توابع ولایت دایکندی است کهادامه…گفتگوی اختصاصی«سخن‌صبا» با اسـتـــاد سـرور دانـش

گفتگوی اختصاصی روزنامۀ جامعه باز با استاد سرور دانش(۹ حمل ۱۳۹۳)

اشاره: سرور دانش همانند بسیار دیگری که آهنگ رهبری سیاسی آینده افغانستان را کرده است، در وضعیت دشواری قرار دارد. امروزها، هواداران و مخالفان او بیش از هر زمانی بهادامه…گفتگوی اختصاصی روزنامۀ جامعه باز با استاد سرور دانش(۹ حمل ۱۳۹۳)

گفتگوی اختصاصی روزنامه جامعۀ باز با استاد سرور دانش به مناسبت دهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان و هفته ملی قانون اساسی

روزنامه جامعه باز، یکشنبه، ۲۲ جدی ۱۳۹۲ اشاره: از معدود سیاست‌ورزان فرهنگی و فرهنگیان سیاست‌ورز در افغانستان است. هم سیاست را تجربه کرده است و با رمزو‌رازهای آن آشناست، همادامه…گفتگوی اختصاصی روزنامه جامعۀ باز با استاد سرور دانش به مناسبت دهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان و هفته ملی قانون اساسی