وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

مبارزه با قاچاق انسان و قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان

این بیانیه به تاریخ ۲۱/۷/ ۱۳۸۷ در کنفرانس معرفی قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان در کابل ایراد شده است. بسم الله الرحمن الرحیم  مبارزه با قاچاق انسان وادامه…مبارزه با قاچاق انسان و قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان

کنفرانس مجمع عمومی مؤسس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

بیانیه در: کنفرانس مجمع عمومی مؤسس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ۶ اسد ۱۳۸۷- کابل بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتمادامه…کنفرانس مجمع عمومی مؤسس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

سیستم قانونگذاری در افغانستان و چالش‌های موجود

یادآوری: این بیانیه در سمینار «سیستم قانونگذاری در افغانستان و چالش‌های موجود» که به تاریخ ۲۲ سنبله ۱۳۸۵ برگزار شده بود ایراد شده است. بسم الله الرحمن الرحیم سیستم قانونگذاریادامه…سیستم قانونگذاری در افغانستان و چالش‌های موجود

اهمیت اصلاحات در نظام عدلی و اولویت های ارگان های عدلی و قضایی افغانستان

یادآوری: این بیانیه شش ماه بعد از تصدی وزارت عدلیه به تاریخ ۳۰ حوت ۱۳۸۳  در کنفرانس کشورها و مؤسسات کمک کننده به سکتور عدلی و قضایی افغانستان ایراد شدهادامه…اهمیت اصلاحات در نظام عدلی و اولویت های ارگان های عدلی و قضایی افغانستان