وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

سخنرانی در مراسم افتتاح ولایت دایکندی در نیلی

سخنرانی در مراسم افتتاح ولایت دایکندی در نیلی تاریخ: ۲۰/۴/۱۳۸۳ بسم الله الرحمن الرحیم جلالت مآب حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، جلالت مآب استاد محمد کریم خلیلی معاونادامه…سخنرانی در مراسم افتتاح ولایت دایکندی در نیلی