وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

درس هایی از دومین اقتصاد جهان

اشاره: استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان به دعوت رسمی مقامات کشور چین از تاریخ ۶ تا ۱۱ اسد ۱۳۹۶ سفری به ایالت سین کیانگ این کشور داشت که در این سفر دیدارهای سودمندی با مسولان حکومتی و شرکت های صنعتی، صاحبان صنایع و هم چنین بازدید ازادامه…درس هایی از دومین اقتصاد جهان

چگونگی تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲

چگونگی تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲

۱۴ جدی سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان را به همه هموطنان خود تبریک می گویم. تصویب این وثیقه مهم ملی در سال ۱۳۸۲ مهم ترین رویداد تاریخ معاصر افغانستان است که در حقیقت نظام نوینی را با مؤلفه های نوین و مدرن امروزی برای کشور ما به ارمغان آورد وادامه…چگونگی تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲

احزاب سیاسی افغانستان

احزاب سیاسی افغانستان

یادآوری: در سال ۱۳۸۴ در وزارت عدلیه، کتابی را در دو جلد و ۱۲۴۴ صفحه به نام «احزاب سیاسی افغانستان» مشتمل بر مرامنامه ها و اساسنامه های ۸۱ حزب سیاسی افغانستان به چاب رساندیم که در جای خود واقعا یک سند تاریخی و سیاسی بی نظیر و بی سابقه درادامه…احزاب سیاسی افغانستان

اسلام دین دانش، عدالت و برابری

نقش اسلام در دنیای امروز یک نقش متمدنانه بوده و از ارزش‌های اخلاقی و انسانی نمایندگی می‌کند. علت آن هم این است که دین اسلام تنها دینی است که طلب و جستجوی دانش را بر هر مرد و زن واجب‏کرده است. بر این اساس، که دانش نقش مهم و اساسیادامه…اسلام دین دانش، عدالت و برابری

افراط گرایی و تروریزم

چکیده ای از دیدگاه آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض در باره: افراط گرایی و تروریزم ترجمه: سرور دانش منبع: بیانات و توجیهات، آیت الله العظمی فیاض، عراق، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ هجری   در شرایط حاضر مهم‌تر از هر چیز، مبارزه با تروریزم و افراط‌گرایی در کشورهای اسلامی است. برادامه…افراط گرایی و تروریزم

تصویری از: میکانیزم اِعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی (به مناسبت هفته قانون اساسی)

تصویری از: میکانیزم اِعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی (به مناسبت هفته قانون اساسی)

  حق رأی و مشارکت در انتخابات، بهترین و مهمترین ابزار برای تطبیق حکومت دموکراتیک است. قانون اساسی این حق را به بهترین وجه آن به رسمیت شناخته و به ملت صلاحیت داده است که در تمام موارد مهم مربوط به حاکمیت سیاسی، تصمیم بگیرند.  در مادهی چهارم قانون اساسیادامه…تصویری از: میکانیزم اِعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی (به مناسبت هفته قانون اساسی)

حکومت اسلامی

چکیده‌ای از دیدگاه آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض در باره:  حکومت اسلامی ترجمه: سرور دانش منبع: بیانات و توجیهات، آیت الله العظمی فیاض، عراق، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ هجری برای تعریف حکومت اسلامی باید به چند نقطه مهم اشاره کنیم: نقطه اول- دو مدل حکومت اسلامی: حکومتی که به نامادامه…حکومت اسلامی

ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

یادآوری: در این مقاله موضوع نشر مجموعه قوانین افغانستان و ضرورت ها و فعالیت هایی که در وزارت عدلیه در این رابطه انجام شد، گزارش شده که در سال ۱۳۸۵ به عنوان مقدمه کتاب «فهرست تاریخوار جریده رسمی» (فهرست کامل چهل و سه ساله اسناد تقنینی) نشر گردیده است. ضرورتادامه…ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت نشر آنها

تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت نشر آنها

این مقاله در سال ۱۳۸۶ در باره تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت چاپ و نشر مجموعه آنها نوشته شده و به عنوان مقدمه در کتاب (مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان) در خزان ۱۳۸۶ نشر شده است. قانون اساسی در تاریخ کشورها و ملت ها اهمیت خاصی دارد. زیراادامه…تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت نشر آنها

مروری اجمالی بر تاریخ قانون اساسی در افغانستان و چگونگی تصویب آن

درآمد:شورای وزیران ۱۴-۲۱ جدی را  به عنوان هفتۀ ملی تجلیل از قانون اساسی تصویب‌کرده است. قانون اساسی موجود یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای مردم افغانستان در دوران پس از امارت طالبان است. قانون اساسی در افغانستان سابقۀ نزدیک به یک قرن دارد؛ اما آن‌چه تا کنون محقق نشده است «حکومت قانون»ادامه…مروری اجمالی بر تاریخ قانون اساسی در افغانستان و چگونگی تصویب آن