وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

قطعنامه پایانی سیمینار علمی گرامیداشت هشتاد وششمین سالگرد وفات علامه فیض محمد کاتب هزاره – ۲۱ دلو ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم
خدای بزرگ را شکر گذاریم که ما را توفیق داد تا از درخشان ترین چهره علمی کشور ویکی از نوابغ ونوادر روزگار ویکی از صادق ترین وامین ترین فرزندان این مرز وبوم تجلیل بعمل آوریم.
تجلیل از علامه فیض محمد کاتب هزاره، تجلیل از علم ودانایی، تجلیل از تعهد واخلاص وتجلیل از دارایی های معنوی یک ملت است.
تجلیل ازکاتب وسخن گفتن از او، شنا کردن در دریای پر تلاطم تاریخ است، یاد کاتب، فرو رفتن دراعماق تاریخ پیچیده این کشوراست، تاریخی که کاتب با تسلط، آگاهی، مهارت وهنرمندی آن را به بهترین اسلوب وغنی ترین محتواتدوین کرده است.
هرچند تا هنوز گاهی از کاتب وخدمات بی نظیرش تجلیل گردیده که قابل قدر می باشد ونیزآثار علامه بگونه پراکنده ونامنظم طبع ونشر شده است اما کار بزرگ علامه بمراتب تلاش وکار بیشتر، منظم تر وعلمی تر نیاز دارد.
اقدامی که امسال از سوی بنیاد اندیشه با استقبال وحمایت جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان وبا پیشنهاد، تلاش ومشورت های خاص جلالتمآب استاد دانش، معاون دوم رییس جمهور صورت گرفته است در نوع خود ابتکار واقدام بی سابقه در تجلیل از علامه فیض محمد کاتب ودیگر مورخین کشور است.
ما شرکت کنندگان این سیمینار ضمن قدر دانی وسپاس ویژه از رییس جمهوری کشور ومعاون محترم شان و آرزوی توفیق بیشتر برای دانشمندان وفرهنگیان بنیاد اندیشه موارد آتی را بعنوان خواست شرکت کنندگان در این سیمینار مطرح وخواهان توجه وعملی شدن آن می باشیم:
۱- ما خواهان ادامه کار علمی روی معرفی، تفسیر و شرح آثار علامه فیض محمد کاتب ونیز تجلیل ازمقام علمی او ومعرفی اش به نسل جوان امروز ونسل های حقیقت جوی فردا های این سرزمین هستیم.
۲- ما جدا از مقامات عالی دولت ونهاد های علمی واکادمیک کشور می خواهیم تا آثار علامه فیض محمد کاتب هزاره از طرق مختلف تکثیر وترویج شود وبعنوان متن درسی در مقاطع تعلیمات عمومی وتحصیلات عالی از آنها استفاده گردد.
۳- ما ضمن تقدیر وتشکر از ناشران ومراکز فرهنگی واشخاصی که تا کنون به نشر آثار علامه همت کرده اند، از همه مراکز علمی، فرهنگی ونشراتی می خواهیم تا به طبع و نشر منظم ومزغوب آثار علامه همت گمارند.
۴- ما خواهان نشر مفاد کنفرانس ها، سیمینار ها ویاد بودها که به تجلیل از علامه در سراسر جهان صورت می گیرد می باشیم ونیز توقع داریم که آثار علامه به زبانهای زنده ومعتبر ترجمه گردد تا برای محققین دنیا منبعی مفیدی از تاریخ کشور در دسترس باشد وهمچنین آثاری که در مورد علامه وآثارش به زبان های دیگر نشر شده ویا می شود به زبانهای ملی کشور ترجمه ونشر گردد.
۵- ما با سپاس ویژه از جلالتمآب محمد اشرف غنی که اعمار مقبره علامه را هدایت داده است، خواهان تسریع عمل درین زمینه هستیم.
۶- ما باسپاس ویژه از رییس جمهور بخاطر اصدار هدایت شان و توظیف وزارت عدلیه جهت طی مراحل قانونی ضرب مدال دولتی بنام علامه فیض محمد کاتب هزاره، از وزارت محترم عدلیه ودیگر ارگانهای ذی ربط خواهان تسریع در انجام این هدایت هستیم.
۷- ما خواهان آن هستیم که مقام عالی ریاست جمهوری با صدور فرمانی لقب بجا وشایسته (پدر تاریخ نگاری معاصر افغانستان) را به ملا فیض محمد کاتب هزاره اعطا فرمایند.
۸- از آنجا که غزنی زاد گاه علامه کاتب است، از مقامات دولتی می خواهیم که یکی از مراکز مهم علمی وفرهنگی ویا یکی از سرک های اصلی شهر غزنی را بنام علامه کاتب هزاره نام گذاری نمایند.
۹- با تقدیر از اقدام مقام عالی ریاست جمهوری کشور که امروز از چند تن مورخین کشور تقدیر رسمی بعمل آوردند پیشنهاد می کنیم تا در آینده نیز از دانشمندان ومورخین وکسانی که به نشر وترویج آثار علامه کوشیده ومی کوشند تقدیرشود.
والسلام
دبیرخانه سیمینارعلمی گرامیداشت هشتاد وششمین سالگرد وفات علامه فیض محمد کاتب هزاره
کابل
۲۱ دلو ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *