وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

محبس؛ مکتب بازپروری

بسم الله الرحمن الرحیم محبس؛ مکتب بازپروری (نگاهی به قانون جدید محابس و توقیف خانه ها) به مناسبت سمینار قانون محابس  در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در همه نظام های حقوقی و قضایی جهان، حبس یکی از شایعترین و رایج ترین مجازات هایی است که به حیث کیفر سالب آزادی در موردادامه…محبس؛ مکتب بازپروری

سیستم عدلی افغانستان؛ چالشها و راهکارها

بسم الله الرحمن الرحیم   سیستم عدلی افغانستان؛ چالشها و راهکارها این بیانیه سه ماه بعد از تصدی وزارت عدلیه، در سمیناری که تحت همین عنوان از طرف وزارت در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۸۴  برگزار شده بود، ایراد شده است. سرور دانش نظام عدلی در تمام کشورها و در همه سیستم‎های سیاسیادامه…سیستم عدلی افغانستان؛ چالشها و راهکارها

اهمیت اصلاحات در نظام عدلی و اولویت های ارگان های عدلی و قضایی افغانستان

یادآوری: این بیانیه شش ماه بعد از تصدی وزارت عدلیه به تاریخ ۳۰ حوت ۱۳۸۳  در کنفرانس کشورها و مؤسسات کمک کننده به سکتور عدلی و قضایی افغانستان ایراد شده است. بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت اصلاحات در نظام عدلی و اولویت های ارگان های عدلی و قضایی افغانستان قبلادامه…اهمیت اصلاحات در نظام عدلی و اولویت های ارگان های عدلی و قضایی افغانستان

سخنرانی در مراسم افتتاح ولایت دایکندی در نیلی

سخنرانی در مراسم افتتاح ولایت دایکندی در نیلی تاریخ: ۲۰/۴/۱۳۸۳ بسم الله الرحمن الرحیم جلالت مآب حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، جلالت مآب استاد محمد کریم خلیلی معاون صاحب ریاست دولت، وزرای محترم امور داخله، تجارت، زراعت، فوائد عامه، شهرسازی، وزرای مشاور، مهمانان گرامی، مردم شریف ولایت دایکندی،ادامه…سخنرانی در مراسم افتتاح ولایت دایکندی در نیلی