وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

مراسم تاسیس ولسوالی ناوه میش

برگرفته از صفحه فیسبوک دفتر ارتباطات استاد سرور دانش روز جمعه ۲۷ جدی ۱۳۹۲ مراسم پرشکوهی به مناسبت تأسیس ولسوالی ناوه میش ولایت هلمند به همت بزرگان و مردم ولسوالی ناوه میش با حضور صدها تن از مردم بزرگوار ناوه میش و ولسوالیهای مختلف ولایت هلمند، ولایات دایکندی، بامیان، غورادامه…مراسم تاسیس ولسوالی ناوه میش