وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

اعتدال و عقلانیت

اعتدال و عقلانیت

به نام خداوند دانا، توانا و دادگر انسان‌ها و گروه‌های انسانی در منش، بینش و روش خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف- دسته‌ای که از نگاه فلسفی در اندیشه خود، جزم‌گرا است و تنها تفکر و عقیده خود را حق مطلق و عاری از هر نوع خطا و لغزشادامه…اعتدال و عقلانیت

موجود آزاد و انتخابگر

موجود آزاد و انتخابگر

  به نام خداوند دانا، توانا و دادگر یکی از اسرار حیرت انگیز آفرینش انسان، انتخابگر و آزاد بودن این موجود است. این خصلت را خداوند در نهاد و فطرت او نهاده است. آزادی در انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، اشتراک در رأی‌گیری و شرکت در مبارزات سیاسی، جلوه‌ای از همین خصلتادامه…موجود آزاد و انتخابگر

به نام خداوند دانا، توانا و دادگر

به نام خداوند دانا، توانا و دادگر

به نام او که دانا است و دانایی را چون نوری در دل انسان افشاند و از راه «قرائت»، «قلم» و «کتاب»  او را دانا ساخت و سپس به دانایان رفعت و برتری بخشید. به نام او که چون دانا است، توانا است. زیرا دانایی، توانایی است. او با داناییادامه…به نام خداوند دانا، توانا و دادگر